Hemtjänst Söderort och Södermalm

Olivia Hemtjänst har avtal med Stockholm Stad att driva hemtjänst enligt kundval i Söderort/Södermalm. Det innebär att du som är berättigad till hemtjänst, boende i Söderort eller på Södermalm har rätt att välja Olivia Hemtjänst som din utförare av hemtjänst.

Verksamheten i Söderort/Södermalm leds av enhetschef Lena Einarsson som har lång erfarenhet inom vård och omsorg. Olivia Hemtjänst har speciell kunskap inom demens och stora omvårdnadsinsatser. Våra övriga medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden eller mentalskötare. Alla har erfarenhet inom äldreomsorg.

Olivia Hemtjänst Söderort/Södermalm
Harpsundsvägen 91
124 58 Bandhagen
08-522 429 90

Enhetschef
Lena Einarsson
lena.einarsson@olivia.se