Hemtjänst på Norrmalm

Olivia har avtal att driva hemtjänst enligt kundval på uppdrag av Stockholms stad. Det innebär att Du som kund har rätt att välja Olivia som Din utförare av hemtjänst.

Vi som arbetar inom Olivia har många års erfarenhet av att arbeta med vård och omsorg. All personal har utbildning och erfarenhet inom äldreomsorg. Förutom serviceinsatser, såsom inköp och städning, har vi speciell kunskap inom demens och stora omvårdnadsinsatser.

Olivia Hemtjänst Norrmalm
Upplandsgatan 81
113 44 Stockholm
08-522 356 30

Enhetschef
Mia Rönn-Norén
mia.ronn-noren@olivia.se


Bitr enhetschef
Annika Stenberg
annika.stenberg@olivia.se