Hemtjänst på Kungsholmen

Olivia Hemtjänst har avtal med Stockholm Stad att driva hemtjänst enligt kundval på Kungsholmen. Det innebär att Du som är berättigad till hemtjänst på Kungsholmen har rätt att välja Olivia Hemtjänst som Din utförare.

Verksamheten på Kungsholmen leds av enhetschef Ywonne Rytterborn. Marita Mägi och Anki Lind är biträdande enhetschefer och ansvarar för kontakten med Er som kunder och är närmaste arbetsledare för våra medarbetare.

Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden. Alla har många års erfarenhet av vård och omsorg. Förutom serviceinsatser, såsom t ex städning och inköp är Olivia Hemtjänst specialiserade inom området demens och kunder med stora omvårdnadsbehov.

Vi utför hemtjänstinsatser dygnet runt då vi har en egen nattpatrull.

Vi utför även tjänster som ledsagning och avlösning samt hushållsnära tjänster.

Varmt välkommen till oss som kund.

Om Ni har frågor om vår verksamhet kontakta oss gärna på telefonnummer som finns angivna nedan.

Olivia Hemtjänst Kungsholmen
S:t Eriksgatan 33
112 34 Stockholm

Telefonnr växel: 08-522 565 50
Journummer: 070-716 16 58

Enhetschef
Ywonne Rytterborn
ywonne.rytterborn@olivia.se

Biträdande Enhetschef
Marita Mägi
marita.magi@olivia.se

Biträdande Enhetschef
Anki Lind
anki.lind@olivia.se